Oznaka korpusu osobowego ( Wojska Saperskie, Inżynieryjne)

25,00