Regulamin

1. Salon Mundurowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci internetowej.

2. Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem sklepu internetowego (całą dobę). Po złożeniu zamówienia do klienta przesyłany jest e-mail informujący o jego przyjęciu. Zwrotne potwierdzenie przez klienta faktu dokonania zamówienia traktowane jest jako podstawa do rozpoczęcia realizacji złożonego zamówienia.

3. Klient ma prawo do wprowadzania zmian w zamówieniu do 24 godzin od chwili jego złożenia. W celu wycofania złożonego zamówienia należy przesłać stosowną informację za pośrednictwem poczty elektronicznej lub skontaktować się z działem obsługi klienta pod numerem telefonu 52 320 30 56 lub 500-730-971 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00. Zamawiający nie może wycofać zamówienia, które zostało już wysłane na wskazany przez niego adres.

4. Większość zamówień wysyłamy w ciągu kilku dni roboczych, czas realizacji może wydłużyć się do 14 dni roboczych.

5. Do każdego zrealizowanego zamówienia dołączamy paragon lub fakturę VAT na życzenie klienta.
Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia. MAR-POL zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzenia nowych produktów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach salonu mundurowego a także wprowadzania wszystkich zmian, które uzna za stosowne.
Czas realizacji zamówienia upływa od chwili złożenia zamówienia do chwili wysłania zamówionych towarów ze sklepu uwzględniając tylko dni robocze. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości, czyli po upływie czasu najdłuższego z podanych.

6. Należność za zamówiony towar — formy płatności:

1. Należność całkowita, jaką winien uregulować zamawiający w chwili odbioru przesyłki składa się z sumy kwot brutto za poszczególne przedmioty wskazane w zamówieniu oraz kosztów przesyłki, które są zależne od wybranego kuriera.
2. Obowiązuje forma płatności „za pobraniem” – płatność przy odbiorze przesyłki- lub przedpłata na konto bankowe.

7. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku „O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” klient może zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie był używany, kopiowany, ani nie został w żaden sposób zniszczony. Zwracany towar należy odsyłać razem z otrzymanym paragonem, dołączając dane niezbędne do dokonania zwrotu należności. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 14 dni roboczych przelewem bankowym na rachunek wskazany przez zamawiającego. Zwrotowi nie podlega koszt dostawy i odesłania towaru. Wszystkie towary oferowane przez nasz sklep objęte są gwarancją producenta. Zgodnie z art. 34 ust. 4 z ustawy o prawach konsumenta, konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
Aby zwrot towaru był możliwy, artykuły muszą być w nienaruszonym stanie oraz zakupy muszą być zwracane w terminie do 14 dni od daty zakupu, po okazaniu dowodu zakupu.

8. Reklamacje. Jeżeli dostarczony klientowi towar będzie nosił znamiona wad technicznych lub zostanie uszkodzony podczas dostawy, klient winien odesłać go przesyłką pocztową na koszt własny na adres: MAR-POL, 86-031 Osielsko ul. Wiatrakowa 6.
Nie przyjmujemy przesyłek „za pobraniem” kierowanych na nasz adres. Koszty związane ze zwrotem towaru reklamowanego zwracamy natychmiast po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji. Do wysyłanego towaru należy dołączyć paragon, który stanowi podstawę do rozpatrywania reklamacji. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni roboczych od chwili ich wpłynięcia. Towar uszkodzony wymieniamy na inny pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe, sklep zwróci kupującemu równowartość ceny produktu lub zaoferuje inne dostępne towary do wyboru.
Sorty mundurowe przeznaczone dla funkcjonariuszy policji wysyłane są tylko i wyłącznie na adresy Komend Policji, po wcześniejszym potwierdzeniu prawdziwości złożonego zamówienia.

9. Informacje zawarte na stronie internetowej nie są ofertą w rozumieniu art. 66 KC.

10. Kolor poszczególnych produktów zamieszczonych na stronie może odbiegać od ich rzeczywistego koloru.

11. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.